logo
SC SIMTECH INTERNATIONAL SRL

Compania SC SIMTECH INTERNATIONAL SRL a fost infiintata in anul 2004 si are ca domenii de activitate urmatoarele:

 • Proiectare;
 • Incercari si masuratori echipamente si instalatii electrice;
 • Expertizari echipamente electrice;
 • Monitorizare si diagnosticare echipamente electrice;
 • Achizitii si baze de date;
 • Tratarea sistemelor de izolatie;
Incepand cu anul 2013, datorita diversificarii activitatii, SIMTECH INTERNATIONAL SRL s-a dezvoltat pe domeniul masuratorilor, verificarilor si rapoartelor privind centralele electrice eoliene si centralele electrice fotovoltaice.
In decursul celor 12 ani de activitate s-au pus bazele unei noi generatii de sisteme de monitorizare si diagnosticare a transformatoarelor de putere si masinilor electrice, realizate de firma Simtech International in colaborare cu partenerii nostri.
Odata cu aceasta s-a dezvoltat si partea de software, completand si imbunatatind partea deja existenta.
upb
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti (UPB) isi asuma misiunea de a pregati specialisti in diferite domenii tehnice, capabili de a utiliza cunostinte stiintifice, tehnice si cultural-umaniste valoroase, de a contribui la progresul tehnologic, economic si social-cultural al societatii romanesti si al lumii contemporane. UPB asigura realizarea unui invatamant de performanta, dezvoltat si perfectionat printr-o complexa activitate de cercetare, continuand traditia Scolii Politehnice bucurestene, conform exigentelor si cu mijloacele oferite de societatea moderna informationala.Ea isi propune sa creeze noul profil de universitate tehnica, ce promoveaza forme de pregatire adaptate cerintelor unei societati in plina competitie, supusa procesului de integrare cu Comunitatea Europeana si Internationala. Misiunea sa principala este formarea inginerului capabil sa se adapteze cerintelor economiei de piata si noilor tehnologii, care sa aiba cunostinte economice si manageriale si care sa promoveze principiile de dezvoltare durabila si de protejare a mediului inconjurator. Pentru aceasta, el trebuie sa fie format dupa principiul modern al participarii directe la alegerea traiectoriei sale formative si sa fie inclus intr-un proces de invatare care sa-i asigure sanse reale la competitia de pe piata libera a fortei de munca.

upb
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA

Facultatea de Inginerie Electrica asigura absolventilor competente teoretice si practice in domeniul ingineriei electrice, prin formarea de abilitati tehnice si informatice pentru cercetare, proiectare si creare de software dedicat. Misiunea facultatii este formarea de specialisti cu competente si abilitati superioare in domeniul ingineriei electrice si domenii conexe la cele trei nivele: licenta, masterat si doctorat, precum si dezvoltarea de cercetari teoretice si aplicative de cel mai inalt nivel.In cadrul celor trei departamente se desfasoara activitati didactice in laboratoare dotate cu tehnica de calcul, aparatura electrica, electronica si de achizitii de date, studentii obtinand cunostinte moderne si actuale, laboratoarele reprezentative pentru facultate fiind: Electrotehnica, Metode numerice, Masurari electrice, Materiale electrotehnice, Convertoare statice de putere, Masini electrice, Actionari electrice, Inginerie electrica pentru medicina, Informatica aplicata, Compatibilitate electromagnetica, Aparate si echipamente electrice.

upb
DEPARTAMENTUL DE MASINI, MATERIALE SI ACTIONARI ELECTRICE

Începând cu anul 2011, odata cu modificarea structurii administrative a Facultatii de Inginerie Electrica, catedra s-a transformat în Departamentul de Masini, Materiale si Actionari Electrice (DMMAE) în care îsi desfasoara în prezent activitatea un numar de 25 de cadre didactice titulare, 7 profesori emeriti si mai multe cadre didactice asociate.
Activitatile de cercetare stiintifica desfasurate în cadrul departamentului vizeaza în prezent urmatoarele directii generale:

 • Masini electrice, sisteme de comanda, proiectare, modelare numerica, încercari, diagnoza, monitorizare, conversia electromagnetica a energiei, trac?iune electrica si hibrida;
 • Actionari electrice, sisteme informatizate, controlul digital al proceselor si instalatiilor;
 • Materiale electrotehnice, sisteme de izolatie electrica, procesarea electromagnetica a materialelor;
 • Interactiuni câmp – substanta, analiza, modelarea si simularea câmpului electromagnetic;
 • Surse de energie regenerabile, procese de conversie si sisteme de stocare a energiei;
 • Sisteme de generare distribuita a energiei electrice;
 • Inginerie electrica pentru medicina;
 • Calitatea energiei electrice;
 • Management de proiect si analiza economica în ingineria electrica.
Activitatile didactice efectuate de membrii departamentului vizeaza atât disciplinele existente în planul de învatamânt al Facultatii de Inginerie Electrica cât si alte discipline urmate de studentii facultatilor de Energetica, Inginerie Aerospatiala, Transporturi, Inginerie Mecanica si Mecatronica, Inginerie Medicala din cadrul Universitatii Politehnica Bucuresti.